Paris bound TGV, Oulx, Italy

Paris bound TGV, Oulx, Italy